Kortingen

Christelijke Mutualiteit

De Christelijke Mutualiteit geeft haar leden financiele steun, na afgifte van het deelname attest.

 • €100 per jaar voor kampen met vereniging à 5€ per dag
 • €20 per jaar voor een lidmaatschap bij een jeugdvereniging
 • €15 per jaar voor een lidmaatschap bij een sportvereniging

Liberale Mutualiteit

Kinderen en jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de vakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland krijgen een tussenkomst van €2 per overnachting tot 10 overnachtingen of €20 per jaar. Ga dus zeker met je attest van deelname langs bij de Liberale Mutualiteit.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Bij deelname of lidmaatschap van een kamp, sport of jeugdvereniging, krijg je bij OZ een vergoeding, na afgifte van deelname.

 • €5 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar voor een kamp met jeugd- en sportvereniging
 • €20 per jaar voor een lidmaatschap bij een jeugdvereniging
 • €25 per jaar voor een lidmaatschap bij een sportvereniging

De Voorzorg

Ook bij De Voorzorg krijg je tegemoetkomingen.

 • €100 euro (20 x 5 euro/dag) in een kamp met een jeugdvereniging
 • €20 per jaar voor een lidmaatschap bij een jeugdvereniging
 • €25 per jaar voor een lidmaatschap bij een sportvereniging
 • 20 euro in de opleiding tot monitor

Partena

Partena Ziekenfonds betaalt per kalenderjaar maximum:

 • €100 euro (20 x 5 euro/dag) in een kamp met een jeugdvereniging
 • €20 per jaar voor een lidmaatschap bij een jeugdvereniging
 • €25 per jaar voor een lidmaatschap bij een sportvereniging
 • 20 euro in de opleiding tot monitor

TSM Mechelen

Leerlingen die school lopen in TSM Mechelen hebben recht op een korting van 10€/kamp. Dit bedrag wordt begin september terug gestort op uw rekening.


Talentencheques Mechelen

De stad Mechelen biedt ieder kind tussen 5 en 15 jaar, dat in Mechelen woont, Talententickets ter waarde van 50 euro aan.

Werkwijze: het volledige inschrijvingsgeld dient in eerste instantie betaald te worden aan de vzw. Eén of meerdere talentencheques mogen bij het begin van het kamp afgegeven worden aan de kampleider, met vermelding van de naam van het kind alsook het rekeningnummer waarop de vzw het bedrag van de ingebrachte cheque(s) kan terugstorten. Van zodra de cheque(s) gevalideerd werd(en) door het systeem van de stad Mechelen, zal Skillz het bedrag overschrijven op uw rekening.